I Mã khuyến mãi đang hoạt động

Trạng thái mã: Đang hoạt động

Thời gian: 01/06/2021 01/07/2021

Nội dung mã: Giảm 10.000 / 1 sản phẩm

covid19

II Hướng dẫn dùng mã

Bước 1 cách lấy mã

Vào thanh menu tìm đến trang khuyến mại và nhấn vào chữ sao chép như hướng dẫn trong hình

Bước 2 cách dùng mã

Có 2 cách để bạn nhập mã đã sao chép

  1. Chọn một sản phẩm Thêm vào giỏ hàng Dán vào ô mã khuyến mại và áp dụng.
  2. Chọn một sản phẩm Thanh toán ngay   Nhấn vào nút nhập nhã khuyến mại sao đó nó hiện ra ô nhập mã. Sau đó bạn dán vào ô đó và áp dụng.