I. Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.

II. Hủy đơn hàng

Hướng dẫn hủy đơn hàng
  1. Điền đầy đủ thông tin Mã đơn hàng và số điện thoại có trong email xác nhận của bạn.
  2. Sau khi điền xong nhấn vào nút hủy đơn và báo gởi hủy đơn thành công.
  3. Nhân viên sẽ sử lý thông tin và gởi email xác nhận hủy đơn cho bạn.